Ga naar hoofdinhoud

Zuyderland zet positieve lijn onverminderd voort

29 mei 2019

Zuyderland heeft 2018 afgesloten met een positief financieel resultaat van € 10,2 miljoen. Alle bedrijfsonderdelen van Zuyderland schreven in 2018 uitstekende cijfers. Zo heeft Zuyderland Medisch Centrum (ziekenhuis) een positief resultaat genoteerd van € 6,0 miljoen. Daarmee heeft het ziekenhuis de veelbelovende lijn van de afgelopen periode doorgetrokken en wederom een forse financiële stap vooruit gezet. Zuyderland Care (Zorgcentra, Thuiszorg, Huishoudelijke Hulp en JGZ) heeft een netto resultaat van € 4,2 miljoen geboekt. Dit blijkt uit het Jaarverslag 2018 van Zuyderland.

Roel Goffin, lid Raad van Bestuur, is verheugd over en trots op deze cijfers. ‘Dit beeld past in de financiële planning die we als Zuyderland hebben gemaakt. De financiële ontwikkeling van Zuyderland in zijn geheel is in 2018 zelfs beter geweest dan verwacht. We blijven ook in 2019 voortbouwen op een solide financieel fundament en daarmee aan een gezonde toekomst voor onze organisatie. Deze toekomst bouwen we op basis van onze nieuwe strategie: “De beste zorg, zo thuis mogelijk.’’

Tegelijkertijd met het verder financieel gezond maken van het ziekenhuis heeft Zuyderland Medisch Centrum opnieuw de patiënttevredenheidsscore weten te verbeteren. Bovendien heeft Zuyderland Medisch Centrum in 2018 het topklinische predicaat opnieuw behaald en tegelijkertijd liefst twaalf erkenningen voor zgn. topklinische functies verkregen. Hiermee is Zuyderland landelijk koploper met veruit het meeste aantal STZ-erkenningen.

Zuyderland Zorgcentra heeft in 2018 prima invulling gegeven aan de landelijke kwaliteitsimpuls voor verpleeghuiszorg en is begonnen met een groot nieuwbouwproject in Sittard-Centrum.

In 2018 heeft Zuyderland in de volle breedte sterk ingezet op duurzame inzetbaarheid en het werven van nieuwe collega’s. Het werken bij Zuyderland wordt hiermee extra aantrekkelijk gemaakt.

De Raad van Bestuur is trots op alle medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers van Zuyderland voor de resultaten die in 2018 samen zijn bereikt en is vol vertrouwen dat Zuyderland deze positieve lijn voortzet.