Ga naar hoofdinhoud

Zuyderland zet in zorgcentra slimme brillen in

17 apr 2020

Om medewerkers in deze tijd van het coronavirus zo goed mogelijk te ondersteunen gaat Zuyderland in een aantal zorgcentra versneld over op het werken met zogenoemde slimme brillen. Met behulp van deze SmartGlass, een bril met ingebouwde camera en microfoon, kan een arts op afstand meekijken en communiceren met de zorgverlener die de bril draagt en direct cliëntencontact heeft.

De mogelijkheden van slimme brillen komen in deze tijd goed van pas. Zo kunnen verpleegkundigen de expertise van een arts inroepen die op dat moment op een andere
locatie werkzaam is. De arts beoordeelt afhankelijk van de situatie of na het contact nog een fysiek bezoek nodig is. Het contact tussen verpleegkundige en arts verloopt via een
beveiligde beeld- en spraakverbinding.

Samenwerkingsproject

SmartGlass is een gezamenlijk project van Sevagram, Cicero Zorggroep, MeanderGroep Zuid- Limburg en Zuyderland, met ondersteuning van Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastricht. Het project is aan het begin van dit jaar gestart, maar de brillen zijn door de coronacrisis versneld in gebruik genomen. De resultaten van het werken met de slimme brillen worden nauwkeurig gemonitord zodat zorgverleners er ook na deze coronatijd in de meest optimale vorm gebruik van kunnen maken.