Ga naar hoofdinhoud

Zuyderland start per 1 juli met een Bestuursraad

01 jul 2019

Zuyderland heeft vanaf 1 juli een Bestuursraad, waarin zowel de Raad van Bestuur als Bestuur Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) is vertegenwoordigd. Met de invoering van dit concept op bestuurlijk niveau loopt Zuyderland landelijk mee voorop.

In het nieuwe bestuurlijke platform komen alle relevante onderwerpen rond de Zuyderland organisatie (zowel Cure als Care) en MSB op één tafel. Hierdoor zijn er géén afzonderlijke bestuursoverleggen meer van de Raad van Bestuur en Bestuur MSB. Raad van Bestuur en Bestuur MSB behouden weliswaar hun eigen bestuurlijke taken en bevoegdheden en blijven daarvoor zelfstandig verantwoordelijk, maar vergaderen en besluiten samen hetgeen afstemming en draagvlak ten goede komt.

De Bestuursraad wordt gevormd door de voltallige Raad van Bestuur (David Jongen, Roel Goffin en Wideke Nijdam) en het voltallige Bestuur MSB (Karel Hulsewé, Liekele Oostenbrug en Leonne Prompers). In het kader van de nieuwe strategie en een krachtige ambitie die van beide organen veel doorzettingsvermogen en slagvaardig beleid vraagt, zijn Zuyderland en MSB  tot de conclusie gekomen dat ze op deze manier samen het sterkst staan.

Al sinds de fusie loopt Zuyderland in Nederland voorop in duaal management en professional governance: medisch specialisten zijn in de vorm van een achttal medisch managers mede verantwoordelijk gemaakt voor vakgroep overstijgende RVE’s. De afgelopen jaren zijn de behoefte en noodzaak tot goede afstemming en nauwe samenwerking binnen Zuyderland en MSB steeds belangrijker gebleken. De betrokkenheid van medisch specialisten bij bestuur en management van de organisatie is essentieel om inhoud en bedrijfsvoering samen te brengen in de aansturing. Medisch specialisten hebben inhoudsdeskundigheid en hiermee nadrukkelijk invloed op de inrichting en daadwerkelijke uitvoering van de zorgprocessen. Vanuit hun inhoudsdeskundigheid en gezamenlijk belang kunnen zij mede verantwoordelijkheid nemen voor de implementatie van de nieuwe strategie van Zuyderland: ‘’De beste zorg, zo thuis mogelijk”.

Het gedachtegoed van professional governance zal binnen Zuyderland leidend zijn in de vormgeving van de besturing. Hiermee wordt een werkomgeving gecreëerd waarin medisch specialisten, verpleegkundigen en andere professionals optimaal tot hun professionele recht komen.

Zuyderland beoogt hiermee de zorg voor patiënten en cliënten te verbeteren door betrokken en bevlogen zorgprofessionals, die vanuit hun professionaliteit en rol een bijdrage leveren aan de gehele organisatie. Het effect van de nieuwe bestuursvorm wordt na verloop van tijd geëvalueerd.