Ga naar hoofdinhoud

Zuyderland hervat stap voor stap de niet-coronazorg

08 mei 2020

Met ingang van maandag 11 mei pakt Zuyderland Medisch Centrum naast de (semi-) spoedzorg die afgelopen periode gewoon doorging, nu ook voorzichtig de reguliere zorg weer op. Om het voor u zo veilig mogelijk te houden, hebben we vanaf maandag onze ziekenhuizen zo ingericht dat u zich zo goed mogelijk aan de de 1,5 meter afstand kunt houden.

Als we ons allemaal aan de maatregelen houden, is  een bezoek aan het ziekenhuis even veilig als voorheen. Houd 1,5 meter afstand, desinfecteer uw handen zoveel mogelijk op de diverse daarvoor bestemde punten en hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. Indien u bent doorverwezen naar Zuyderland Medisch Centrum, zult u de aanwijzigingen voor de richtlijnen vanaf volgende week dan ook op diverse plekken in onze ziekenhuizen tegenkomen.

Patiënten

Patiënten die we in het ziekenhuis verwachten, krijgen 1 tot 3 dagen van tevoren een telefoontje.
De medewerker die de afspraak maakt, stelt de patiënt een aantal vragen over zijn/haar gezondheidstoestand. Blijkt een patiënt COVID-verdacht of positief, dan volgt de inschatting of het voor de patiënt medisch noodzakelijk is om op korte termijn naar het ziekenhuis te komen. AIs er geen medische noodzaak is, krijgt de patiënt een afspraak op een later moment.

Begeleiders

Als een ziekenhuisbezoek nodig is, vragen wij onze patiënten om alleen naar het ziekenhuis te komen. Bij mensen met een beperking en kinderen tot 18 jaar is altijd een begeleider mogelijk. Ook in bijzondere gevallen mag een begeleider meekomen. Geef dat duidelijk aan bij het maken van de afspraak. In alle andere gevallen moeten begeleiders buiten het ziekenhuis wachten (bij voorkeur in de auto).

Extra toegangscontrole

Patiënten die we in het ziekenhuis verwachten, controleren we bij het maken van de afspraak met een vragenlijst op corona-verschijnselen. Als ze voor hun afspraak bij de ingang van het ziekenhuis aankomen, checken we hun gezondheidstoestand opnieuw met enkele vragen. Ook alle andere bezoekers van het ziekenhuis krijgen controlevragen gesteld. Voor dat doel hebben we speciale toegangscontrolepunten ingericht. Bij COVID-19-verdenking krijgen patiënt en begeleider allebei een chirurgisch mondmasker. Op die manier proberen we de veiligheid van bezoekers en medewerkers zoveel mogelijk te waarborgen.

Bloedprikken

Indien u door uw huisarts, specialist of door de trombosedienst wordt doorverwezen om bloed te laten prikken, kunt u daarvoor terecht op een van de van ziekenhuislocaties van Zuyderland Medisch Centrum in Sittard-Geleen, Heerlen, Brunssum en Kerkrade. Om drukte op de ziekenhuislocaties te vermijden, willen wij u vragen om bij voorkeur zoveel mogelijk naar een van onze externe priklocaties te gaan. In Parkstad kan dat momenteel in het Parkstad Limburg Stadion (08.00 tot 12.00 uur), Adelante (08.00 tot 12.00 uur) of in Medisch Centrum Nieuwenhagen (08.00 tot 10.00 uur). In de Westelijke Mijnstreek kunt u in het prikpunt in ons zorgcentrum Vastrada (08.00-11.30 uur) terecht en vanaf maandag 18 mei in zalencentrum Vivaldi in Stein (08:00 – 10:00 uur). Voor actuele informatie over het bloedprikken kijk ook op zuyderland.nl/bloedafname.

Bezoek

Zuyderland bevindt zich in een van de zwaarst getroffen gebieden van Nederland en dient de bezoekregeling s aan te houden om de verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

Onze bestuursvoorzitter David Jongen legt in onderstaande video uit hoe we het opstarten van de reguliere zorg op zo’n veilig mogelijke manier doen en hoe het daarnaast staat met de corona-zorg binnen Zuyderland Medisch Centrum. Ook praat hij iedereen bij over de bezoekersregeling binnen de ziekenhuizen: waarom we nog steeds gesloten zijn voor bezoek en of er binnenkort wellicht versoepelingen mogelijk zijn.

‘Stel uw bezoek aan de huisarts niet uit’

Sommige mensen stellen uit angst het bezoek aan een huisarts uit. De oproep van huisartsen is dan ook om dit vooral niet te doen. In deze video vertellen huisartsen Luc Harings en Kay Liedekerken en onze SEH-arts Sanne Postma, hoe we er samen alles aan doen om uw gezondheid te waarborgen:

Vragen

Heeft u nu al vragen, bel dan met de polikliniek waar u in behandeling bent. Alle informatie over het Corona-virus in Zuyderland is ook te vinden op een speciale pagina van onze website: zuyderland.nl/coronavirus