Ga naar hoofdinhoud

Uitbreiding samenwerking wijkverpleegkundige met HAP/SEH

29 mei 2017

De pilot in Zuyderland Medisch Centrum locatie Heerlen, waarbij de Spoedeisende Hulp (SEH), de Huisartsenpost (HAP) en Meander Thuiszorg samenwerken is wegens succes geïntensiveerd. Naast de nachtelijke uren is nu ook bezetting van de wijkverpleegkundige geregeld in de avonduren vanaf 17.00 uur en in de weekenden. 

Juiste zorg op de juiste plek
Het doel van de samenwerking is de zorg voor met name de oudere, kwetsbare patiënten die op de HAP/SEH terechtkomen te verbeteren. Door de nieuwe werkplek bij Zuyderland Medisch Centrum locatie Heerlen kunnen huisartsen en specialisten de wijkverpleegkundigen direct consulteren. De verwachting is dat dan meer patiënten veilig en verantwoord terug naar huis kunnen en ziekenhuisopname minder vaak nodig is. De nauwe samenwerking tussen HAP, SEH en Meander Thuiszorg is een van de bouwstenen om te komen tot een doorlopend zorgpad voor deze groep patiënten. Dat is ook het doel van dergelijke initiatieven in de proeftuin MijnZorg: de juiste zorg op de juiste plek bieden.

Eerste bevindingen
Nu de samenwerking verder is uitgebreid in uren, kunnen er ook meer mensen worden geholpen. De pilot loopt nog te kort om concrete cijfers te noemen, maar de medewerkers zelf zijn positief over de eerste resultaten.  Anita Hutten, verpleegkundige bij Meander Thuiszorg: ‘Mensen komen op de Spoedeisende Hulp aan en kunnen dankzij de directe inzet van de verpleegkundige terug naar hun eigen omgeving, waar ze verder op weg worden geholpen. Soms betekent dat dat we meerdere malen per nacht langs gaan en soms volstaat het als we hen in bed helpen en de ochtend erna gelijk de zorg opstarten. Daarmee voorkom je een onnodige ziekenhuisopname en dat is voor de mensen zelf ook veel prettiger. ‘