Ga naar hoofdinhoud

Stand van zaken contractering zorgverzekeraars voor 2020

24 dec 2019

Ook dit jaar vinden er weer gesprekken met zorgverzekeraars plaats over de contractering voor 2020. Op deze pagina geven we de laatste stand van zaken weer voor de contractering van Zuyderland Medisch Centrum (ziekenhuis).

Op dit moment hebben de volgende verzekeraars over 2020 een contract gesloten voor zorg geleverd door Zuyderland Medisch Centrum*:

CZ met de zorgverzekeringen van CZ, Nationale Nederlanden en OHRA
VGZ (niet voor Zekur polis) met de zorgverzekeringen van Univé, SZVK, ZEKUR, Zorgzaam verzekerd, VGZ, MVJP, Aevitae (VGZ), IZZ, IZA en UMC

Zilveren Kruis (niet voor basisbudget polis) met de zorgverzekeringen van Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis en De Friesland*

DSW met de zorgverzekeringen van DSW, Stad Holland en InTwente
– A
SR met de zorgverzekeringen van  ASR, Ditzo en de Amersfoortse

Zuyderland heeft momenteel (nog) geen contract over 2020 en is nog in gesprek met:

Menzis met de zorgverzekeringen van Menzis, Anderzorg en Hema
VRZ met de zorgverzekeringen van ONVZ, PNO, VvAA Eno en Zorg en zekerheid
Caresq met de zorgverzekeringen van Promovendum, National Academic en Besured

*Voor de GGZ is er nog geen afspraak voor 2020 met Zilveren Kruis

We gaan er op dit moment (nog) vanuit dat we in komende weken met alle verzekeraars tot overeenstemming komen.

Kijk op de website of informeer bij de betreffende verzekeraar hoe deze omgaat met vergoeding mocht een contract met Zuyderland ontbreken.
Zie bijvoorbeeld voor Menzis: Menzis zorgvinder

Wanneer het ziekenhuis uiteindelijk geen contract heeft met jouw zorgverzekeraar, dan brengt Zuyderland de zogenaamde passantenprijs bij je in rekening. Deze rekening dien je te voldoen aan Zuyderland. Vervolgens kun je deze indienen bij je zorgverzekeraar en krijg je (een deel van) de behandeling vergoed.

Budgetpolissen
Voor de budgetpolissen van verzekeraars VGZ (Zekur polis) en Zilveren Kruis (basis budget polis) is voor het jaar 2020 geen contract voor planbare zorg afgesloten. De effecten voor jou als patiënt kunnen in dat geval groot zijn. Keuze voor een van deze twee budgetpolissen kan betekenen dat jij als patiënt een aanzienlijk deel van de ziekenhuisfactuur zelf moet betalen.

Wil je niet geconfronteerd worden met dergelijke extra bijbetalingen voor uw behandeling binnen Zuyderland, dan doe je er goed aan om te bepalen of een andere (budget)polis niet geschikter voor je is. Je kunt jouw huidige polis nog tot en met 31 december 2019 opzeggen, en tot en met 31 januari 2020 overstappen naar een andere polis bij je huidige of andere verzekeraar.