Ga naar hoofdinhoud

Spoedeisende zorg kinderen in Heerlen

07 jan 2020

Zuyderland maakt zich sterk voor goede opvang als een kind spoedeisende zorg nodig heeft. Om juist voor dit soort spoedsituaties adequate zorg te leveren, hebben we afgelopen jaar onze krachten gebundeld en ondergebracht op één locatie.

Alle noodzakelijke specialismen zijn er 24/7 beschikbaar zodat we al onze kennis en kunde optimaal kunnen inzetten. Kinderen die spoedeisende hulp nodig hebben, behandelen we op locatie Heerlen. Alleen voor kleine verwondingen kunnen kinderen nog op de Spoedeisende hulp in Sittard-Geleen terecht.

De huisartsenpost in Sittard-Geleen in Zuyderland blijft in avond, nacht en weekenden en tijdens feestdagen wel geopend voor kinderen. De huisartsenpost Sittard-Geleen schat in of het nodig is uw kind in Heerlen op de Spoedeisende Hulp te laten behandelen. Overdag maakt uw eigen huisarts deze inschatting in overleg met de kinderarts. Indien gewenst en/of noodzakelijk raadpleegt de huisarts daarbij een medisch specialist van Zuyderland.

Als uw kind met een ambulance naar het ziekenhuis wordt gebracht, rijdt de ambulance altijd naar de spoedeisende hulp in Heerlen.

Poliklinieken blijven toegankelijk op locatie Sittard-Geleen. Ook blijft de kinderdagverpleging op locatie Sittard-Geleen beschikbaar voor geplande verrichtingen en behandelingen.