Ga naar hoofdinhoud

Specialisten en studenten: een gouden combinatie

16 mei 2019

Samenwerking Zuyderland en Universiteit Maastricht

Patiënten van Zuyderland Medisch Centrum kunnen altijd op de best mogelijke zorg rekenen. Om onze zorg- en dienstverlening ook voor de toekomst de verbeteren, gaat Zuyderland een bijzondere cross-over aan. De vakgroep Orthopedie werkt namelijk via een zogeheten ‘hackathon’ samen met studenten van Universiteit Maastricht.

Hackathon

Een groep van zo’n 130 studenten van de opleiding Digital Innovation & Marketing van Universiteit Maastricht, gaat op 20 mei met deze uitdaging aan de slag. Dat doen ze in de vorm van een ‘hackathon’, die wordt georganiseerd door Service Science Factory, onderdeel van UMIO, de business school van Universiteit Maastricht. De studenten gaan in multidisciplinaire teams een dag lang non-stop aan de slag om oplossingen voor de aangereikte casus te bedenken, waarbij de wensen en behoeften van de patiënt centraal staan. De studenten kunnen hun ideeën deze dag toetsen bij een groep patiënten, die speciaal om deze reden aan de hackathon deelnemen. De studenten worden in dit proces begeleid door innovatie coaches van Service Science Factory en leden van de vakgroep Orthopedie. Met name door de relatief korte tijdspanne, de inzet van ‘out-of-the-box’ denk- en leermethoden en co-creatie tussen studenten levert deze aanpak doorgaans verrassende en concreet toepasbare uitkomsten op. De winnende teams pitchen hun ideeën aan Zuyderland. Het idee dat het best aansluit op de vraag en waar patiënten van de vakgroep het meest van profiteren, wordt daadwerkelijk in praktijk gebracht.

De patiënt als uitganspunt

De vraag die studenten op vernieuwende wijze proberen te beantwoorden is ‘hoe kunnen we als vakgroep Orthopedie de digitale informatievoorziening aan onze patiënten en hun omgeving optimaal inrichten. Enerzijds om mensen bewust te maken wat de mogelijkheden zijn en hen zo gericht mogelijk op de ingreep voor te bereiden, maar óók om de onderlinge relatie te versterken.

Wouter van Hemert, voorzitter van de vakgroep Orthopedie licht toe: “We vinden het belangrijk dat mensen weten wat er op hun afkomt en hoe ze zich op de ingreep en de periode van herstel kunnen voorbereiden, zodat ze weer zo snel mogelijk fit zijn en blijven. Dit zijn soms revalidatie trajecten van maanden. We kijken in die periode niet alleen naar de zorgvraag, maar leren ook graag de mens achter de patiënt kennen. Hoe wil iemand bijvoorbeeld graag geïnformeerd worden, wat zijn wensen en behoeften? En kunnen we de onderlinge contacten wellicht versterken door inzet van digitale media en middelen? We hebben daar ideeën over, maar laten ons graag inspireren door de frisse blik van deze groep studenten. Ik denk dat we elkaar mooi versterken en dat de mensen die we behandelen hier optimaal profijt van hebben. Bovendien is dit voor de studenten een mooie manier om kennis te maken met de zorg. Het mes snijdt aan twee kanten.”

Wisselwerking onderwijs en zorg

Dominik Mahr, professor Digital Marketing en Scientific Director van de Service Science Factory, onderdeel van UMIO, Universiteit Maastricht: “Mensen verwachten van een ziekenhuis dat ze er goed geholpen worden. Het is mooi dat Zuyderland zichzelf voortdurend uitdaagt om die zorg verder te optimaliseren en daarbij aandacht besteedt aan de mens achter de patiënt. Onze studenten kunnen met hun expertise en creativiteit een betekenisvolle bijdrage leveren aan het versterken van de relatie tussen zorgteam en patiënt, afgestemd op de wensen en behoeften van de patiënt. Een mooie uitdaging, waarin ze hun digitale marketing skills optimaal kunnen inzetten en verbinden met de inhoudelijke expertise van de vakgroep.”