Ga naar hoofdinhoud

Publicatie RTL: Zuyderland meldt calamiteiten transparant bij IGJ

28 mrt 2018

Zuyderland Medisch Centrum heeft over 2016 en 2017 in totaal 55 (mogelijke) calamiteiten onderzocht en gemeld bij de IGJ, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Van deze 55 meldingen bleken er na onderzoek 27 daadwerkelijk aan te merken als ‘calamiteit.’ In twee gevallen bleek dat niet met zekerheid te zeggen. Van deze in totaal 29 onderzochte calamiteiten hadden er 12 een fatale afloop.

Alle 55 meldingen zijn separaat onderzocht door een team van medisch specialisten en medewerkers van Zuyderland. Op basis van deze onderzoeken zijn passende verbetermaatregelen genomen om soortgelijke calamiteiten in de toekomst te voorkomen. De resultaten bieden uitgebreid inzicht in wat er niet goed is gegaan. Dit leidt verdere verbetering van zorg en tot meer vertrouwen in de kwaliteit en veiligheid hiervan. Zuyderland besteedt veel aandacht aan een transparante meldcultuur, waarin blijvend leren en continue verbeteren van onze zorg een belangrijke rol speelt.

In de overige casussen bleek er uiteindelijk geen sprake van een calamiteit, maar bijvoorbeeld een uitzonderlijke complicatie. Over de periode 2016-2017 bedroeg het aantal klinische opnames bij Zuyderland Medisch Centrum ruim 80.000; ongeveer 450.000 patiënten bezochten voor het eerst de polikliniek.

De IGJ, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, definieert ‘calamiteit’ in de zogenaamde Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg), als volgt: ‘Een calamiteit, is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid.’

In het kader van privacybescherming en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van zowel patiënten als medewerkers, geeft Zuyderland geen nadere informatie over specifieke calamiteitengevallen. Meer informatie over calamiteiten is te vinden op de website van de IGJ: www.igj.nl.