Ga naar hoofdinhoud

Ouderenpanel Zuyderland enthousiast van start

24 apr 2018

Om nòg beter in te kunnen spelen op wat 70-plussers belangrijk vinden in een ziekenhuis, is Zuyderland eind vorig jaar gestart met een Ouderenpanel. Een panel van vijftien ouderen is gevormd, de kennismakingsbijeenkomsten zijn achter de rug en ook de eerste verbeteracties zijn ondertussen al op touw gezet. Tijd om te informeren naar de ervaringen zover.

Vorige zomer werd er een oproep gedaan aan alle ouderen boven de 70 om zich te melden en mee te denken over hun zorg en die van hun leeftijdsgenoten. Daar werd gehoor aan gegeven – er is zelfs nog een wachtlijst – en het initiatief kon al snel rekenen op enthousiaste reacties.

Divers gezelschap
Het gezelschap is divers. ‘Alle deelnemers hebben hun overkoepelende blik op de zorg’, vertelt Elvira Derks, relatiebeheerder binnen Zuyderland en een van de initiatiefnemers van het panel. ‘Het zijn mensen uit de maatschappij, het verenigingsleven en de politiek. Ze nemen allemaal hun eigen ervaring mee en denken zo na over oplossingen voor bepaalde knelpunten die zij ervaren.’

Vragen voor patiënten èn zorgverleners
‘In het begin was het even zoeken naar de juiste vorm van het panel. Hoeveel bijeenkomsten vinden er plaats, hoe gaan we te werken, met hoeveel mensen?’ Al snel bleek een panel van vijftien mensen een mooi aantal om aan concrete acties te werken. Vanaf het begin werden vragen laagdrempelig geformuleerd: ‘Wat vindt u dat het snelste aangepakt dient te worden?’ Hetzelfde werd ook gevraagd aan onze eigen zorgverleners. Met alle input is er één gezamenlijke top 3 opgesteld.

Top drie
Op nummer één stond het maken van afspraken, als tweede volgde overdracht en op nummer drie stond parkeren. ‘De top drie moet dienen om verbeteracties op te kunnen stellen’, benadrukt Elvira. ‘En er zijn er ook al een aantal acties concreet in gang gezet. Bijvoorbeeld op het gebied van parkeren.’ Tijdens een van de laatste bijeenkomsten werd er ook een gezamenlijke ronde door het ziekenhuis gemaakt en besproken wat iedereen opviel.

Twee locaties
Bijeenkomsten vinden afwisselend op beide hoofdlocaties van Zuyderland Medisch Centrum plaats. ‘En indien panelleden moeilijk naar een van de locaties kunnen komen, zorgen we voor vervoer. Het voelt voor sommigen haast als een schoolreisje, terwijl we vervolgens tot heel serieuze zaken en acties komen.’

Goede zaak
Ik vind het echt een goede zaak dat klachten, problemen en hindernissen besproken worden en dat er ook daadwerkelijk iets mee gedaan wordt’, zegt mevrouw Reuter (foto linksboven), al sinds het begin lid van het panel. ‘De meerwaarde ervan zit hem ook in het luisteren: we hebben het gevoel dat we gehoord worden en er ook daadwerkelijk iets verbeterd wordt voor de ouderen.’

Besef
Ook buiten het panel begint het besef van de toegevoegde waarde van het panel door te dringen. ‘Ja, je merkt wel dat het leeft hoor,’ zegt Elvira. ‘Geregeld dragen mensen, ook uit de rest van het ziekenhuis, thema’s aan waarbij gevraagd wordt of we ze ook in het Ouderenpanel willen meenemen.’

De bedoeling is om het panel ook op langere termijn te laten blijven meedenken: vier keer per jaar een bijeenkomst. De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland voor mei.
‘We willen de zorg voor ouderen, samen mèt hen, blijven verbeteren, zegt Elvira. ‘En als het voor hen goed is, dan is het goed voor iedereen.’