Ga naar hoofdinhoud

CAO-actie in Zuyderland op woensdag 20 november

18 nov 2019

De vakbonden hebben bekendgemaakt dat op woensdag 20 november diverse afdelingen een zondagsdienst draaien in Zuyderland Medisch Centrum. Dit gebeurt in het kader van de landelijke actiedag voor een betere ziekenhuis-cao.

Een zondagsdienst betekent dat betrokken werknemers wat betreft de patiëntenzorg werken alsof het zondag is. Uitgangspunt hierbij is dat de veiligheid van patiënten en medewerkers gewaarborgd is en blijft. In Zuyderland Medisch Centrum gaat het om de volgende afdelingen:

Dag- en Kinderdagverpleging (beide locaties)
Nuchtere Opname Afdeling (beide locaties)
Preoperatieve screening (beide locaties)
Operatiekamers (beide locaties)
Medische Beeldvorming (Radiologie – beide locaties – en Nucleaire Geneeskunde Heerlen). Nucleaire Geneeskunde Sittard-Geleen is WEL geopend.
Laboratoria – KCHL, Poliklinische Bloedafname/Trombosedienst en Medische Microbiologie (beide locaties)
Centrale Sterilisatie Afdeling (beide locaties)
Dialyse (locatie Sittard-Geleen)
Fysiotherapie (Heerlen)
Medische Fotografie
Capaciteitsplanners backoffice & planningsfunctionaris frontoffice (beide locaties)

Poliklinieken
Cardiologie (SG/HRL)
Chirurgie (SG/HRL)
Dermatologie (SG/HRL/BRS/KRK)
Endoscopie (SG/HRL)
Gipskamer (SG)
GRZ (SG)
Gynaecologie (SG)
Kindergeneeskunde (SG)
KNF &Vaatfunctie (SG/HRL/BRS)
KNO (SG/HRL)
Longziekten & Longfunctie (SG/HRL)
MDL (SG/HRL)
Mond-,Kaak- & aangezichtschirurgie/ implantologie (SG/HRL)
Neurochirurgie (HRL)
Orthopedie (SG/HRL)
Ouderengeneeskunde (SG)
Pijnbestrijding (SG/HRL)
Plastische Chirurgie (SG/HRL)
Reumatologie (SG/HRL)
Urologie & behandelkamer (SG/HRL)

Verpleegafdelingen:
Cardiologie (SG/HRL)
Chirurgie (SG/HRL)
KNO (SG/HRL)
Plastische Chirurgie (SG/HRL)
Urologie (SG/HRL)
Gynaecologie (SG/HRL)
Interne Geneeskunde (SG/HRL)
MDL (SG)
Orthopedie (SG/HRL)
Ouderengeneeskunde (SG)
Revalidatiekliniek verpleegafdelingen (SG)

Op de verpleegafdelingen wordt visite gelopen zoals op een normale zondag.

De deelnemende poliklinieken en alle (externe) bloedpriklocaties van Zuyderland zijn die dag gesloten. Spoedzorg gaat altijd door. Bij twijfelgevallen dient het begrip ‘spoed’ in het voordeel van de patiënt te worden uitgelegd.

Patiënten van wie de afspraak niet kan doorgaan, zijn of worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

Lees alles over de acties in deze veelgestelde vragen over de CAO-acties.