Ga naar hoofdinhoud

 

 

Bezoekverbod Zuyderland Medisch Centrum vanaf 16/03 08.00 uur!

15 mrt 2020

ZUYDERLAND MEDISCH CENTRUM GESLOTEN VOOR BEZOEK

In Zuyderland Medisch Centrum is bezoek vanaf vandaag tot nader bericht niet meer toegestaan. Deze maatregel geldt voor al onze ziekenhuislocaties. Zuyderland heeft helaas geen andere keuze dan tot deze ingrijpende maatregel over te gaan. Dit doen we om de opmars van het corona-virus in onze ziekenhuizen een halt toe te roepen en alle patiënten, medewerkers en bezoekers te beschermen. Polikliniek- en andere afspraken gaan gewoon door, tenzij u gebeld bent om de afspraak te verplaatsen.

Snelle verspreiding coronavirus

    • Onze regering heeft ingrijpende maatregelen afgekondigd om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.
    • Het aantal besmettingen neemt ondanks alle maatregelen (ook regionaal) snel toe en de verspreiding blijkt in hoge mate onvoorspelbaar.
    • Ook landelijk wordt aangenomen dat de verspreiding de komende weken alleen maar toeneemt.
    • Beschermende materialen zijn op dit moment enorm schaars. Alle beschermende materialen (mondkapjes, etc.) hebben we nodig voor onze medewerkers.​​​​​​​​​​​​​

Gezondheid en veiligheid
Omdat binnen Zuyderland de gezondheid en veiligheid van patiënten, medewerkers en bezoekers altijd voorop staat, hebben we op basis van al deze ontwikkelingen besloten bezoek in geen enkele ziekenhuislocatie meer toe te staan.

Dit is een heel lastig besluit geweest. Het gaat ons echt aan het hart dat patiënten tijdelijk niet meer bezocht kunnen worden door hun naasten in onze ziekenhuizen. We begrijpen heel goed dat zeker in deze fase van ongerustheid en angst het directe contact van mens tot mens erg belangrijk voor iedereen is.

Maar in deze uitzonderlijke crisissituatie is het voorkomen van iedere besmetting van het grootste belang. Zeker omdat in onze ziekenhuizen patiënten zijn opgenomen met een (zeer) kwetsbare gezondheid, de groep mensen die de meest ernstige gevolgen van het virus kunnen ondervinden.

Menselijke maat
Hoe vervelend we deze maatregel ook vinden, we gaan er uiteraard alles aan doen om patiënten en naasten op andere manieren in contact te laten blijven.

Naast bellen, Skype en de mogelijkheid om een attentie af te geven aan de hoofdingang, zullen we extra individuele aandacht en zorg voor patiënten op hun eigen afdeling aanbieden.

Het spreekt voor zich dat we in het geval van kinderen, geboortecentrum, seh, terminale patiënten én patiënten waarvan de gezondheidstoestand in de komende dagen ernstig verslechtert individuele bezoekafspraken maken met hun naasten. Bezoekers die uitzonderlijke toegang krijgen, krijgen allemaal een bezoekersbadge aangeboden, zodat duidelijk herkenbaar is dat zij toestemming hebben om op een afdeling aanwezig te zijn.

Meer informatie vind je op www.zuyderland.nl/coronavirus