Ga naar hoofdinhoud

Poli- en afdelingsnummers, een overzicht van alle bestemmingen in Zuyderland Medisch Centrum locatie Heerlen

Ik heb een afspraak

 

Bestemming meldpunt
Bloedafname Begane Grond Centrale Hal
Cardiologie Begane Grond Balie BG.22
Cardiologie-functieafdeling (ECG) Begane Grond Balie BG.20
Centrum bijzondere Tandheelkunde Etage 1 Balie 1.10
Chirurgie Etage 1 Balie 1.10
Cito Laboratorium Etage 2 Balie 2.14
CTG Zwangerencentrum Etage 2  CTG Geboortecentrum
Dagverpleging A Melden dagverpleging A Etage 4
Dagverpleging B Melden dagverpleging B Vleugel B
Dermatologie Begane Grond Balie BG.02
Dialyse-afdeling Vleugel B Dialyse-afdeling
Diëtetiek Begane grond Balie BG 1.10
Echokamer Geboortecentrum Etage 2
Endoscopie Vleugel B  Endoscopie
Ergotherapie Begane Grond Balie BG.10
Fysiotherapie Begane Grond Balie BG.10
GGT-bloedsuikeronderzoek Etage 2 Balie 2.15
Geboortecentrum Vleugel B Geboortecentrum
Geriatrie Vleugel B
Gipskamer Souterrain Balie ST.17
Gynaecologie & Verloskunde Etage 2 Balie 2.10
Hart Lounge Souterrain Balie 1.10
Interne Geneeskunde Etage 1 Balie 1.10
Kaakchirurgie (volg MKA) Etage 1 Balie ST.17
Keel-, neus-, en oorziekten Begane grond Balie BG.06
Kindergeneeskunde Begane Grond Balie BG.07
Kinderlongzorg/kinderdiabeteszorg Etage 1 Balie 1.10
Klinische neurofysiologie (Vaatlab/KNF) Etage 3 Balie 3.11
Lichttherapie Begane Grond Balie BG.05
Logopedie Begane Grond Balie BG.10
Longgeneeskunde Souterrain Balie ST.22
Maatschappelijk Werk Etage 3 Balie 3.10
Medische  Beeldvorming (Radiologie) Radiologie) Souterrain Balie ST.10
Mondziekten, kaak- en aangezichtschirugie Etage 1 Balie 1.10
Maag-, Darm- en Leverziekten (volg MDL) Vleugel B MDL
Neurochirurgie Begane Grond Balie BG.04
Neurologie Etage 1 Balie 1.10
Nucleaire geneeskunde Begane Grond Balie BG.08
Nuchtere Opname Afdeling Souterrain Balie ST.18
Oogheelkunde Oogheelkunde regiopraktijk, Souterrain Balie ST.01
Opname Begane Grond Centrale Hal
Orthopedie Souterrain Balie ST.25
Ouderengeneeskunde Etage 1 Balie 1.10
Pijnpoli Vleugel B Pijnpoli
Poliklinische Operatie-afdeling Vleugel B Poliklinische Operatie afd.
Pre-operatief Onderzoek Tussenetage Balie T.10
Psychologie & Psychiatrie Etage 3 Balie 3.10
Revalidatie Begane grond Balie BG.10
Reumatologie Etage 1 Balie 1.10
Röntgen (Medische Beeldvorming) Souterrain Balie ST.10
Scopie-afdeling Longen Vleugel B Scopie afd. Longen
Schildkliercentrum Zuyd Etage 1 Balie 1.10
Scopie-afdeling MDL Vleugel B Scopie afd. MDL
Semi-acute unit Geriatrie Vleugel B SAUG
Stomapoli Etage 1 Balie 1.10
Trombosedienst Begane grond Balie BG.15
Traumapoli en Gipskamer Traumapoli en Gipskamer, Souterrain Balie ST.17
Urologie Etage 1 Balie 1.10
Verloskamers Vleugel B  Verloskamers
Wervelkolomcentrum Zuyd Begane grond Balie BG.04

 

Ik kom op bezoek
Verpleegafdelingen

Bestemming Ga naar
Acute opname afdeling Souterrain
Auditorium Etage 2, ruimte 50
Dagverpleging A Etage 4
Dagverpleging B Vleugel B
Intensive Care Units (ICU) Vleugel B
Verpleegafdeling 2 Etage 2
Verpleegafdeling 4 Gynaecologie, Kraamafdeling, Verloskamers, Echo/CTG Etage 4
Verpleegafdeling 5 BCU/CCU, Infusiecentrum Etage 5
Verpleegafdeling 6 Cardiologie en Neurologie Etage 6
Verpleegafdeling 7 Etage 7
Verpleegafdeling 8 Interne Geneeskunde, Reumatologie, MDL Etage 8
Verpleegafdeling 9 Orthopedie Etage 9
Verpleegafdeling 10 Longziekten, Slaapregistratie Etage 10
Verpleegafdeling 11 Chirurgie (Heelkunde), Neurochirurgie Etage 11
Verpleegafdeling 12 Chirurgie (Heelkunde), Urologie Etage 12
Verpleegafdeling 13 Kindergeneeskunde Etage 13

 

Overige bestemmingen
Faciliteiten

Bloedafname Begane Grond Centrale Hal
Bedrijfsrestaurant Begane Grond Ruimte 30
Dienstapotheel OZL Vleugel B Via ingang SEH
Pastoraat en geestelijke verzorging Tussenverdieping Ruimte 49
Hoofduitgang Begane Grond Centrale Hal
Informatiebalie Begane Grond Centrale Hal
Islamitische gebedsruimte Tussenverdieping Ruimte 44
Kapel Etage 2 Ruimte 50
Kapsalon Tussenverdieping Ruimte 45
Kennis- en Expertisecentrum Etage 1
Leestafel/Internet publiek Tussenverdieping Ruimte 46
Medische fotografie Begane Grond Ruimte 41
Overledenen verzorgingsunit Op afspraak
Opname Begane Grond Centrale Hal
Parkeergarage P1 Souterrain
Portiers/bewaking Receptie Begane Grond  Centrale hal
Staf en ondersteuning Etage 3
Receptie Begane Grond Centrale Hal
Restaurant, ‘t Wevertje Begane Grond Centrale Hal
Stiltecentrum Begane Grond Ruimte 40
Transferpunt Tussenverdieping Ruimte 47
Uitgang hoofdingang Begane Grond Centrale Hal
Uitgang parkeergarage P1 Souterrain
Vergadercentrum Begane Grond Ruimte 31
Vondelingenkamer Buiten Links naast hoofdingang
Winkels Souterrain
Zorgvervoer Begane Grond Centrale Hal

Spoed

Acute Opname afdeling Vleugel B
Huisartsenpost Vleugel B
Spoedeisende Hulp Vleugel B